Emlékművek. Hideg kő és/vagy fém mementói a múlt eseményeinek, a múlt embereinek és tetteiknek. Hidegek - mégis élnek. Naponta elmegyünk mellettük, mégis ritkán állunk meg, olvasunk el néhány nevet, és hajtunk fejet. Mégis: a múlt eképpen van velünk nap mint nap. Létükkel emlékeztetnek elődeinkre, akik vészterhes időkben álltak helyt - a máért.

Ezek az elődök nem akartak emlékművet maguknak; nem kérték, hogy nevüket kőbe vésett feliratok hirdessék a jövő generációi előtt - de kiérdemelték. Mert akkor, amikor az ő idejük volt, olyat tettek, amit más nem.

A mi dolgunk, hogy időnként megálljunk, elolvassunk néhány nevet, és fejet hajtsunk. És hogy ápoljuk ezen elődök emlékét - tehát az emlékműveiket. Az is a mi dolgunk, hogy mindazok sírját, akiké még fellelhető, ápoljuk, gondozzuk. Amennyire ez lehetőségünkből telik.

Oldalunk nem pénzzel gazdálkodó szervezet, hogy restaurálási és állagmegóvási munkákkal segíthesse ezt, de valamit mégis tehetünk: képen örökítjük meg azokat az emlékműveket, amelyek hordozzák a múlt örökségét, hirdetik őseink helytállását a történelem viharai közepette.

Profilunkat kissé kibővítve, a XX. század két nagy világégésének emlékműveit gyűjtjük hát virtuális tablónkra, az I. világháborús mementókat éppúgy, mint a II. világháborúsakat. Kérjük, akinek lehetősége van, lakóhelye emlékműveit e témában fotózza le, és a képet küldje el nekünk! Köszönet minden, akciónkat segítőnek kegyeletteljes együttműködéséért!

Részletes információk a kép beküldéssel kapcsolatban: Csak I. és II. világháborús emlékművekről készített, saját képet fogadunk el. A képet az info@masodikvh.hu e-mail címre lehet elküldeni. Az e-mailben legyen feltüntetve a helység neve, ahol a kép készült. Lehetőleg a kép mérete ne haladja meg az 5 MB-ot.

Külön köszönetet nyilvánítunk Albert Ferencnek a beküldött fotókért.